• м.Чернівці, вул. Руська, 185-В 
 • trauma.ua@gmail.com

- Плазмаферез

        Плазмаферез  – це сучасний метод лікування та профілактики більше, ніж 200 захворювань, стимуляції імунної систем, оздоровлення і омолодження організму. Даний метод заснований на процесі очищення крові, який значно зменшує частоту виникнення алергічних, інфекційних та вірусних реакцій. За допомогою плазмаферезу проводиться детоксикація організму (в тому числі від алкогольної та наркотичної залежності).

        Плазмаферез – медична процедура, яка виконується під контролем висококваліфікованого лікаря, який слідкує за станом пацієнта і запобігає небажаним ускладненням.

        Існує кілька методик проведення плазмаферезу. В Центрі естетичної медицини «Грація» проводиться процедура мембранного плазмаферезу. При мембранному плазмаферезі в процесі фільтрації через спеціальні мембрани або волокнисті одноразовы фільтри відбувається поділ крові, забраної у пацієнта, на забруднену плазму і «хорошу кров». «Хороша кров» повертається в організм, а «брудна плазма», в якій містяться шкідливі речовини, збирається в окрему ємність і віддаляється. Нову, чисту, плазму організм виробляє буквально протягом доби, стимулюючи при цьому роботу імунної системи.

        Багаторічні дослідження використання плазмаферезу засвідчили високий рівень його безпеки та ефективності, що обумовлено проведенням всієї процедури без роз’єднання елементів одноразової, стерильної магістралі, що виключає можливість інфікування або інших ускладнень.

Процедура плазмаферезу дуже комфортна і триває не більше півтори години. Фахівці рекомендують пройти курс із 3-4 процедур, так як в результаті кожної з них очищається до 30 % крові. Після першого сеансу від токсинів звільняється кров, після другого - міжклітинна рідина, після третього - клітини. Завдяки видаленню шкідливих речовин із організму очищується шкіра, підвищується настрій та життєвий тонус, активується омолодження всього організму. Підсумком проведення процедури є очищення організму на дуже глибокому клітинному рівні.

         Плазмаферез не є панацеєю, його ефективність доведена при комплексному лікуванні.

         Плазмаферез (от греч "apheresis" - удаление) - современный метод лечения заболевания, основанный на процессе очистки крови, используемый для лечения многих болезней: детоксикаций (в т.ч. алкогольная и наркотическая), некоторых болезней нервной системы, гепатитов, аутоимунных болезней, саркоидоза, панкреонекроза и др

         Плазмаферез - медицинская процедура, которая выполняется под контролем высококвалифицированного врача, который следит за состоянием пациента и предотвращает нежелательные осложнения.

         Существует несколько методик проведения плазмафереза. В Центре эстетической медицины «Грация» проводится процедура мембранного плазмафереза. При мембранном плазмаферезе в процессе фильтрации через специальные мембраны или волокнистые фильтры происходит разделение крови, забранной у пациента, на загрязнённую плазму и "хорошую кровь". "Хорошую кровь" возвращают в организм, а грязная плазма, в которой содержатся вредные вещества, собирается в отдельную ёмкость и удаляется. Новую, чистую, плазму организм вырабатывает буквально в течение суток, стимулируя при этом работу иммунной системы.

         Многолетние исследования использования плазмафереза  показали высокий уровень его безопасности и эффективности, что обусловлено проведением всей процедуры без разъединения элементов одноразовой, стерильной магистрали, исключая возможность инфицирования или других осложнений.

         Процедура плазмафереза очень комфортна и длится не более полутора часов.  Специалисты рекомендуют пройти курс из 3-4 процедур, так как в результате каждой из них очищается до 30% крови. После первого сеанса от токсинов освобождается кровь, после второго - межклеточная жидкость, после третьего - клетки. Благодаря удалению вредных веществ из организма очищается кожа, повышается настроение и жизненный тонус, активизируется омоложение всего организма. Итогом проведения процедурі является очищение організмам на очень глубоком клеточном уровне.

         Плазмаферез не является панацеей, его эффективность доказана при комплексном лечении.

Показання до проведення плазмаферезу:

 • захворювання шлунково- кишкового тракту, шкіри, серцево- судинної системи, нервової системи, нирок
 • ендокринні захворювання та порушення обміну речовин
 • гострі та хронічні отруєння
 • алергічні стани
 • аутоімунні захворювання
 • артрити
 • хронічні інтоксикації та гострі інтоксикації
 • хронічний алкоголізм, героїнова наркоманія
 • бронхіальна астма, хронічний бронхіт, плеврити, альвеоліти
 • гломерулонефрит, нефротичний синдром, ниркова недостатність
 • захворювання крові: парапротеїнемічні гемобластози, цітопенічні синдроми
 • розсіяний склероз, поліневрити різного походження, бічний аміотрофічний склероз, хвороба Альцгеймера
 • неспецифічний виразковий коліт, хвороба Крона, дифузні захворювання печінки, вірусні гепатити, цироз печінки, гепатоцеребральна енцефалопатія
 • цукровий діабет, аутоімунний тиреоїдит, тиреотоксикоз
 • системні захворювання сполучної тканини: геморагічні васкуліти: ревматоїдний артрит, системний червоний вовчак, поліартрити
 • ішемічна хвороба серця, постінфарктний синдром, гіпертонічна хвороба, вірусний міокардит, аутоімунні кардіоміопатії; гіперхолестеринемія
 • гіпертонічна хвороба, підвищений рівень холестерину
 • бронхіальна астма
 • подагра
 • ускладнення цукрового діабету (полінейропатії, ангіопатії)
 • нейросенсорна туговухість
 • гепатит, панкреатит
 • псоріаз, кропив'янка, атопічний дерматит, фурункульоз
 • безпліддя і невиношування вагітності, хронічні запальні захворювання матки і придатків, резус –конфлікт
 • клімактеричний синдром
 • зняття алкогольної інтоксикації, похмільного синдрому
 • Синдром хронічної втоми

Показания к проведению плазмафереза:

 • заболевания желудочно-кишечного тракта, кожи, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, почек
 • эндокринные заболевания и нарушение обмена веществ
 • острые и хронические отравления
 • аллергические состояния
 • аутоиммунные заболевания
 • артриты
 • хронические интоксикации, острые интоксикации
 • хронический алкоголизм, героиновая наркомания
 • бронхиальная астма, хронический бронхит, плевриты, альвеолиты
 • гломерулонефрит, нефротический синдром, почечная недостаточность
 • заболевания крови: парапротеинемические гемобластозы, цитопенические синдро-мы
 • рассеянный склероз, полиневриты различного происхождения, боковой амиотро-фический склероз, болезнь Альцгеймера
 • неспецифический язвенный колит, болезнь Крона, диффузные заболевания печени, вирусные гепатиты, цирроз печени, гепато-церебральная энцефалопатия
 • сахарный диабет, аутоиммунный тиреоидит, тиреотоксикоз
 • системные заболевания соединительной ткани: геморрагические васкулиты: ревматоидный артрит, системная красная волчанка, полиартриты
 • ишемическая болезнь сердца, постинфарктный синдром, гипертоническая болезнь, вирусный миокардит, аутоиммунные кардиомиопатии; гиперхолестеринемия.
 • гипертоническая болезнь, повышенный уровень холестерина
 • бронхиальная астма
 • аподагра
 • осложнения сахарного диабета (полинейропатии, ангиопатии)
 • нейросенсорная тугоухость
 • гепатит, панкреатит
 • псориаз, крапивница, атопический дерматит, фурункулез
 • бесплодие и невынашивание беременности, хронические воспалительные заболевания матки и придатков, резус-конфликт
 • климактерический синдром
 • снятие алкогольной интоксикации, похмельного синдрома
 • синдром хронической усталости

 

ЛікарІм`яСпеціалізаціяЧас прийому (Четвер)
Васильчишин Ярослав МиколайовичТравматологія та ортопедія -

Новий коментар

Name
Ел. пошта
Текст

Коментарі